Skip links

Vijećnici i zastupnici

Gradsko vijeće Grada Rijeke

Marin Račić

Potpredsjednik stranke

marin.racic@strankacentar.hr

Gradsko vijeće Grada Splita

Željko Domazet

Predsjednik Gradskog vijeća

zeljko.domazet@strankacentar.hr

Nenad Uvodić

Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća

nenad.uvodic@strankacentar.hr

Duje Jakovčević

Vijećnik Gradskog vijeća

duje.jakovcevic@strankacentar.hr

Igor Skoko

Vijećnik Gradskog vijeća

igor.skoko@strankacentar.hr

Ana Dorotić Čaljkušić

Vijećnica Gradskog vijeća

ana.dorotic.caljkusic@strankacentar.hr

Marko Matijević

Vijećnik Gradskog vijeća

marko.matijevic@strankacentar.hr

Maja Čović

Vijećnica Gradskog vijeća

maja.covic@strankacentar.hr

Viktor Zelić

Vijećnik Gradskog vijeća

viktor.zelic@strankacentar.hr

Mladenka Vrcelj

Vijećnica Gradskog vijeća

mladenka.vrcelj@strankacentar.hr

Magdalena Matijević

Vijećnica Gradskog vijeća

magdalena.matijevic@strankacentar.hr

Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije

Tonči Bulić

Vijećnik 

tonci.bulic@strankacentar.hr

Martin Grgić

Vijećnik 

martin.grgic@strankacentar.hr

Lucija Puljak

Vijećnica i predsjednica Mandatnog povjerenstva

lucija.puljak@strankacentar.hr

Gorana Rosandić

Vijećnica

gorana.rosandic@strankacentar.hr

Županijska skupština Zadarske županije

Davor Čerkuč

Potpredsjednik Županijske skupštine 

davor.cerkuc@strankacentar.hr

Višnja Pećarić

Vijećnica 

visnja.pecaric@strankacentar.hr

Općinsko vijeće Općine Križ

Nataša Nižetić-Šiletić

Vijećnica u Općinskom vijeću

natasa.nizetic.siletic@strankacentar.hr