Skip links

Naša vizija

Centar je progresivna politička stranka koja svoje politike temelji na suvremenim europskim liberalnim načelima.

Naše ključne vrijednosti su vladavina prava, osobne i ekonomske slobode, jednakost svih građana, razvoj temeljen na znanju i zaštita ugroženih skupina i pojedinaca. Zalažemo se za temeljite, stvarne reforme obrazovanja, pravosuđa, zdravstva i javne uprave, kao i za zaštitu okoliša te uvođenje reda i transparentnosti na svim razinama upravljanja. U fokusu našeg djelovanja su i borba protiv korupcije te poticanje gospodarskog razvoja, s ciljem da od Hrvatske stvorimo modernu europsku zemlju i mjesto ugodnog i dostojanstvenog života za sve svoje građane.

Naših 5 ključnih mjera za Hrvatsku:

  1. Reforma pravosuđa: Borimo se za neovisno pravosuđe i uvođenje snažnih antikorupcijskih mjera.
  2. Nastavak reforme obrazovanja: Zalažemo se za povratak na put cjelovite kurikularne reforme i povezivanje obrazovanja, znanosti i gospodarstva.
  3. Revolucija u gospodarstvu: Naša politika uključuje smanjenje poreza i parafiskalnih nameta, privlačenje investicija, poticanje naprednih tehnologija, obnovu poljoprivrede, promicanje zelene ekonomije i osiguranje pravedne tržišne utakmice na slobodnom tržištu. Također se trudimo vratiti iseljenike i privući nove talente.
  4. Teritorijalni preustroj: Zagovaramo ukidanje županija i stvaranje 5 regija te povezivanje postojećih gradova i općina u stotinu urbanih centara.
  5. Reforma javne uprave: Planiramo smanjenje broja ministarstava s 20 na 12, temeljitu digitalizaciju usluga i smanjenje administracije, s naglaskom na učinkovitost, odgovornost i jednostavnost usluga za građane